Plan C

2016, vier jaar na de sluiting van Duferco de Carsid 


Charleroi was op het einde van de negentiende eeuw één van de grootste industriesteden ter wereld. Nu staat Charleroi niet meer gekend voor zijn boomende industrie, maar als een stad van vergane glorie. 

De Brit John Cockerill was één van de vele ondernemers, die aan de oever van de Samber een staalfabriek bouwde. In 2001 werd de fabriek een onderdeel van Duferco en ging verder onder de naam Duferco de Carsid. De site is 200 hectare groot, even groot als het centrum van Charleroi. De gunstige ligging aan de Samber enerzijds en de nabijheid van spoorwegen en luchthaven anderzijds, waren ideaal om handel te drijven. In 2012 ging de staalfabriek failliet en sindsdien staat de volledige site te verkommeren.


© Justine Mollé


Charleroi is dringend aan structurele vernieuwing toe. Daarvoor werd bouwmeester Georgios Maillis aangesteld. Dit alles wordt beschreven in het plan Charleroi District Créatif; inclusief de vernieuwingen van het vervallen industrieterrein waar de voormalige Carsid-site gevestigd is. Het plan Charleroi District Créatif heeft tot doel om het centrum van de stad terug aantrekkelijker te maken. “Het heeft geen zin om alles nutteloos te laten staan, hoewel de drie schoorstenen en hoogoven een leuke meerwaarde als museum kunnen zijn."
-
Marie-Louise De Roeck, gepensioneerde lerares aan het Jezuïetencollege en gids in Charleroi

Maillis wil op de site opnieuw industrie aantrekken, maar zogenaamd ‘mild vervuilende’ industrie. Daarnaast moet er plaats zijn voor nieuwe woningen in het gebied. Enkele voorstanders van het industriële erfgoed willen de drie schoorstenen en hoogoven bewaren als monument. Maar de site is nog steeds in handen van Duferco de Carsid en zij hebben beslist om de fabriek met de grond gelijk te maken. Het terrein zou dan in drie zones verdeeld worden: groene-, milde industrie- en bouwzone.Project Charleroi door Celine De Roust & Justine Mollé